Vacancies for Director / Book Keeper in Ministry of Power & Renewable Energy

Vacancies for Director / Book Keeper in Ministry of Power & Renewable Energy

Closing Date : 20th August 2018அரசாங்க பதவி வெற்றிடம்

மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி அமைப்பு

பதவி : பணிப்பாளர், கணக்கெழுத்தாளர்

விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 2018.08.20

இதற்கு விண்ணப்ப வேண்டியவர்கள் சுயமாக விண்ணப்பங்களைத் தயாரித்து அதனுடன் உங்களது சுயவிபரக்கோவையினை இணைத்து உள்ளே தரப்பட்டுள்ள முகவரியிற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்