Vacancies for the Post of Male Sub Warden in Sri Lanka Law College Hostel

Vacancies for the Post of Male Sub Warden
Application Closing Date: 15-08-2018
இலங்கைச் சட்டக் கல்லூரி - பதவி வெற்றிடம்
ஆர்வம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்
இவ்வாறான வேலை வாய்ப்புகளை ஷேர் செய்து எமது நாட்டில் வேலை தேடுபவர்களுக்கு உதவவும்


Source: Daily News