Government Teaching Vacancies - 2018 (National School)

Government Teaching Vacancies - 2018 (National School)நாட்டின் தேசிய மற்றும் மாகாணப் பாடசாலைகளில் சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழி மூல பாடசாலை மாணவர் ஆலோசணைப் பணிகளுக்காக பட்டதாரிகளை இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3 - 1 (அ) தரத்திற்கு சேர்த்துக்கொள்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சை - 2018
விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 2018.08.23
இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனளிக்கவில்லை எனக் கருதின், உங்களது நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்து வேலைவாய்ப்பொன்றினை பெற்றுக்கொடுக்க அவசியம் உதவுங்கள் .