ஐக்கிய நாடுகள் சபை பதவி வெற்றிடங்கள் | United Nations High Commissioner Office Vacancy

United Nations High Commissioner for Refugees

Application Closing Date:- 06.01.2019


இலங்கையில் அமைந்துள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அகதிகளுக்கான உயர் ஸ்தானிகர் ஆலயத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

பேராதனைப் பல்கலைக்கழக வேலை வாய்ப்பு | Vacancies in University of Peradeniya

பேராதனைப் பல்கலைக்கழக வேலை வாய்ப்பு 

Vacancies in University of Peradeniya

Vacancy - Post of Course Coordinator (Full Time) On Contract Basis

Closing Date:- 07.01.2019


பேராதனைப் பல்கலைக்கழக வேலை வாய்ப்பு | Vacancies in University of Peradeniya


Source from Sunday Observer

Vacancies of Librarian in The Open University of Sri Lanka

Vacancies of Librarian in The Open University of Sri Lanka
Application Closing Date: 05-10-2018


Source: Sunday Observer

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்
பதவி வெற்றிடங்கள் 
முடிவு திகதி:- 05-10-2018

Vacancy of Branch Coordinator Island - Wide In Janashakthi Insurance PLC

Vacancy of Branch Coordinator Island - Wide In Janashakthi Insurance PLC
Closing Date:2018.10.01


The Job : You will mainly responsible to support our sales teams in achieving the respective branch target overall sales and company objectives, while serving to our customers 


Job Responsibilities
 • Oversee Overall branch administration activities 
 • Documentation checking, dispatching and report generation
 • Direct responsibility for cash handling and banking 
 • Liaise with other support departments to better meet operational requirements 
 • Maintaining the agreed level of service standards from a company and customer perspective 
Desired Experience and skills
 • GCE O/L qualified with Credit pass in English and Mathematics 
 • Passed GCE A/L
 • Excellent communication skills in English and Sinhala / Tamil 
 • Be Computer Literate 
 • School levers who excelled in both academics and sports are encouraged to apply 
Janashakthi Insurance PLC நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு வெற்றிடம் 

Email:careers@janashakthi.com

Vacancy of Social Media Officer in Sri Lankan Red Cross Society


Vacancy of Social Media Officer in Sri Lankan Red Cross Society
(G.C.E A/L Qualified)

Closing Date : 20/10/2018

www.sundayobserver.lk

இலங்கை செஞ்சிலுவைச் சங்கம் அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

Mail to:  jobs.redcross.lk

Vacancy of Marketing Executive In Asia Asset Finance PLC

Vacancy of Marketing Executive  / Junior Marketing Executive / 

Trainee Marketing - Fixed Deposits In Asia Asset Finance PLC

Closing Date:2018.08.21 


Applicant Profile 
 • Age less than 40 years 
 • At least 1 year Industry experience is preferred 
 • Be willing to work long hours and achieve given targets 
 • Provide attitude and pleasant personality 
 • Ability and willingness to achieve goals 
 • Desire to interact and work with people 
 • Possess a valid riding / driving licenses 
 • Your Benefits
 • Very Attractive remuneration package + allowances & etc...
 • On the job training and career guidance
 • Encouragement and facilities to pursue further studies 
 • Ability to GROW in a fast growing company 
Email:careers@asiaassetfinance.lk


Vacany of Scientific Assistant in University of Kelaniya

Vacany of Scientific Assistant in University of Kelaniya 

Closing Date : 20.08.2018

Vacany of Scientific Assistant in University of Kelaniya 


Vacancy Of Telephone Operator In Cargills (Ceylon) PLC

Vacancy Of  Telephone Operator In Cargills (Ceylon) PLC

Vacancy In Cargills (Ceylon) PLC
Post Of - Telephone Operator 
Closing Date:2018.08.20

We look for a smart young lady with excellent PR & communication skills to assist our visitors / customers in the reception and handle telephone inquiries, Pleasing and friendly characteristics and an enthusiastic approach to work help you fit the post to perfection. 

Following are the requisites for the post: 

 • Age group 22 - 30 
 • An excellent command of English
 • Pleasant personality with excellent interpersonal skills 
 • Be proficient in handling PABX system telephone switchboard 
 • Excellent telephone etiquette & ability to communicate clearly & professionally 

Email:jobs@cargillsceylon.com

Vacancy In Toyota Lanka (Pvt) Ltd.


Vacancy In Toyota Lanka (Pvt) Ltd.
Post Of - Internal Audit Trainees
Closing Date:2018.08.23

We are looking for young talented individuals to strengthen our Internal Audit Division.

Applicants must be.
 • Accounting, Finance, Physical Science, Management Undergraduates or passed finalists of CA Sri Lanka, CIMA,ACCA or passed finalists AAT.
 • Fluent in spoken and written English and have effective communication skills 
 • Having excellent interpersonal skills along with logical thinking and strong analytical background.

Email:careers@toyota.lk


Vacancies in Sampath Bank (G.C.E (O/L) and (A/L) Qualifications


Vacancies in Sampath Bank (G.C.E (O/L) and (A/L) Qualifications

Requirements
Industrial Placement (Undergraduates)
 • Age Preferably below 26 years 
 • Following internal Degree or a professional Qualification at a recognized University or on Institute 
Interns (School Leavers)
 • Age - preferably below 22 yeras
 • A minimum of five credit passes in G.C.E (O/L) Examination including English or equivalent results in London (O/L) Examination 
 • Sat for G.C.E (A/L) Examination or Landon (A/L) Examination
Send CV : internships@sampath.lk

Vacancies for Director / Book Keeper in Ministry of Power & Renewable Energy

Vacancies for Director / Book Keeper in Ministry of Power & Renewable Energy

Closing Date : 20th August 2018அரசாங்க பதவி வெற்றிடம்

மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி அமைப்பு

பதவி : பணிப்பாளர், கணக்கெழுத்தாளர்

விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 2018.08.20

இதற்கு விண்ணப்ப வேண்டியவர்கள் சுயமாக விண்ணப்பங்களைத் தயாரித்து அதனுடன் உங்களது சுயவிபரக்கோவையினை இணைத்து உள்ளே தரப்பட்டுள்ள முகவரியிற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்

Vacancies for Agriculture Officer / Agriculture Assistant in Ministry of Public Enterprise and Kandy City Development

Vacancies for Agriculture Officer / Agriculture Assistant in Ministry of Public Enterprise and Kandy City Development

Closing Date 15 August 2018
Source : www.sundayobserver.com
 அரச வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம்

அரசாங்க தொழில்முயற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி அமைச்சு
பதவி : கமத்தொழில் அதிகாரி, கமத்தொழில் உதவியாளர்

விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 2018.08.15

Vacancies in Ministry of Megapolis and Western Development

Vacancies in Ministry of Megapolis and Western Development
Closing Date : 20 August 2018


Source : www.sundayobserver.lk
 அரச வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம்

இலங்கை - மாநகர மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு

பதவி : நில அலுவலர், தொழில்நுட் உதவியாளர், கட்டிட வடிவமைப்பாளர், கட்டிடப் பொறியியலாளர், மின் பொறியியலாளர், மேலும் 20 இற்கும் மேற்பட்ட வெற்றிடங்கள்

விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 2018.08.20


Vacancies for Internal Auditor in Central Environmental Authority

Vacancies for Internal Auditor in Central Environmental Authority
Closing Date : 15.08.2018 
அரச வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம்
இலங்கை மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை
பதவி : அக தணிக்கையாளர் (Internal Auditor)
விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 2018.08.15

Private Jobs

More »

Government Jobs

More »